Sadašnji profesori

Profesori

Dr. Omer Nakičević, profesor emeritus

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

pdf Curriculum Vitae

Dr. Jusuf Ramić, profesor emeritus

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

pdf Curriculum Vitae

Dr. Rešid Hafizović, redovni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 ‐ 13:00; Utorak, 13:00 ‐ 15:00; Srijeda, 13:00 ‐ 14:00, Četvrtak, 12:00 ‐ 13:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Enes Karić, redovni profesor

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Utorak, 11:30 ‐ 14:00; Četvrtak, 11:30 ‐ 14:00, te e-mailom

pdf Curriculum Vitae

Dr. Adnan Silajdžić, redovni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 14:00 ‐ 16:00; Utorak, 08:00 ‐ 09:00 i 11:00 ‐ 12:00; Srijeda, 08:00 ‐ 09:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Džemal Latić, redovni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Srijeda, 12:00‐ 15:00; Četvrtak, 12:00 ‐ 14:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Nusret Isanović, redovni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: svakim danom (osim četvrtka) od 13:30 ‐ 15:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Almir Fatić, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 ‐ 11:00; Srijeda, 10:00 ‐ 12:00; Četvrtak, 10:00 ‐ 12:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Samir Beglerović, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Srijeda, 11:00 ‐ 14:00; Četvrtak, 11:00 ‐ 13:00; te e-mailom

pdf Curriculum Vitae

Dr. Dževad Šošić, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 08:00 - 09:00; Utorak, 08:00 - 09:00; Srijeda, 11:00 - 13:00; Petak, 11:00 - 12:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Mustafa Hasani, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Utorak, 08:00 ‐ 11:00; Četvrtak, 10:00 ‐ 11:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Aid Smajić, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 ‐ 13:00; Četvrtak, 11:00 ‐ 13:00; Petak, 11:00 ‐ 12:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Ahmet Alibašić, vanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Srijeda, 11:00 ‐ 13:00; Četvrtak, 11:00 ‐ 13:00; Petak, 11:00 ‐ 12:00

pdf Curriculum Vitae

Dr. Zehra Alispahić, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 14:00 ‐ 16:00; Srijeda, 10:00 ‐ 12:00; Petak, 09:00 ‐ 10:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Amrudin Hajrićvanredni profesor

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00‐ 12:00; Petak, 08:00‐ 10:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Dina Sijamhodžić ‐ Nadarević, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 ‐ 12:00; Utorak, 09:00 ‐ 12:00; Srijeda, 09:00 ‐ 10:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Nedim Begović, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 13:30 ‐ 15:00; Srijeda, 13:00 ‐ 15:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Amira Trnka ‐ Uzunović, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 036

Konsultacije: Ponedjeljak, 13:15 ‐ 15:00; Utorak, 15:00 ‐ 16:00; Srijeda: 14:00 ‐ 15:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Kenan Musić, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Utorak, 08:00 ‐ 10:00; Srijeda, 09:00 ‐ 11:00; Četvrtak, 11:00 ‐ 12:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Amina Arnautović, docent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 036

Konsultacije: Utorak, 13:30 ‐ 16:00; Srijeda, 13:30 ‐ 16:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Dr Orhan Jašić, viši asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 029

Konsultacije: Srijeda, 11:00 ‐ 14:00; Četvrtak, 11:00 ‐ 13:00

pdfCurriculum Vitae

Dr. Senad Ćeman, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: ---

pdfCurriculum Vitae

Azra Kulenović, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00 ‐ 11:00; Utorak, 10:00 ‐ 11:00; Srijeda i Četvrtak, 12:00 ‐ 14:00

pdfCurriculum Vitae

Fadilj Maljoki, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak, 09:00 ‐ 12:00; Četvrtak, 10:00 ‐ 12:00

pdfCurriculum Vitae

Samedin Kadić, MA, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Ponedjeljak ‐ Četvrtak, 12:00 ‐ 13:00; Petak, 11:00 ‐ 12:00

pdfCurriculum Vitae

Muhamed Fazlović, asistent

E-mail: muhamed.fazlovic85gmail.com

Telefon:+387 33 251 011

Konsultacije: Utorak, 10:00 ‐ 13:00; Srijeda, 10:00 ‐ 12:00; Četvrtak, 08:00 ‐ 09:00

pdfCurriculum Vitae

Mirzeta Brkić, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 052

Konsultacije:

pdfCurriculum Vitae

Ahmed Čolić, asistent

E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Telefon:+387 33 251 014

Konsultacije:

pdfCurriculum Vitae

«
»